ordinära rättsmedel

ordinära rättsmedel
s, pl JUR de rättsmedel som kan användas för att överklaga en dom så länge den inte vunnit laga kraft

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • rättsmedel — s (rättsmedlet, rättsmedel) JUR de sätt med vilka ett domstolsavgörande kan prövas på nytt, ordinära och extraordinära rättsmedel …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”